Начало    За нас    Контакти     BG   EN   RU   FR   ES

"Аз мога" отново е в действие, подавайте предложенията си до края на май

Добавено на: 12.04.2011

Агенция по заетостта, в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Аз мога повече". Схемата е продължение на популярната схема за квалификация на заети лица „Аз мога”. Интересът към нея миналата година беше голям и доведе до изчерпване на първоначалният й бюджет от 25 млн. лв. Управляващият орган на ОП Развитие на човешките ресурси обаче взе решение той да бъде увеличен с още 25 млн. лв. Така още 30 хил. заети лица по трудов договор получиха възможност да се включат в обученията. Конкретен Бенефициент по новата процедура е Главна дирекция „Услуги по заетостта" в Агенция по заетостта. Целта е да се даде възможност на заети лица по трудов договор и самонаети лица, без значение от сферата им на дейност, да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или обучения по чужд език или дигитална компетентност с цел повишаване пригодността им за заетост и създаване на възможност за кариерно развитие. Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 50 000 000 лв. Крайният срок за подаване на проектно предложение е до 16:30 часа на 31.05.2011 г.Последни статии


Знаете ли, че...

Образователната степен MBA е отворена врата дори в несигурните дни на рецесията, когато пукването на ипотечния балон и банковия колапс в САЩ, например, нарушиха крехкия баланс между работата и живота. В света на бизнеса придобиването на MBA степен все още предоставя шанса да заемете по-добра работна позиция и да придобиете едно по-различно ниво на управленски умения...