Начало    За нас    Контакти     BG   EN   RU   FR   ES

Цените в България се стабилизират

Добавено на: 12.04.2011
 Цените в България се стабилизират

Цените на жилищата в България почти стигнаха дъното и се стабилизират, пише руският сайт Prian.ru. Порталът за недвижими имоти цитира мнението на руски експерт, който сравнява нашия имотен пазар с този в други две бивши соцстрани – Румъния и Латвия. Според него в тези две държави е отчетено рекордно поевтиняване след кризата от 40-50 на сто, докато в България то е около 38%, смята той. По думите му след като вече у нас е достигнато дъното на цените, вече е добре да не се изпуска моментът и да се инвестира.Сайтът припомня, че нашата страна остава сред най-предпочитаните дестинации за покупка на втори дом от руснаците. В момента те са най-активните чужди инвеститори във ваканционни имоти в България.
Бургас е лидер по въведени в експлоатация нови жилищни сгради и жилища

Добавено на: 12.04.2011
Бургас е лидер по въведени в експлоатация нови жилищни сгради и жилища

През третото тримесечие Бургас е изпреварил Варна и вече е лидер по въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).


В периода юли-септември в Бургас са били въведени в експлоатация 126 жилищни сгради с 861 жилища в тях. Следва го морската ни столица с 99 жилищни сгради и 485 жилища. Трети е Пловдив с 45 жилищни сгради и 179 жилища.


В София през третото тримесечие са били въведени в експлоатация 40 сгради с 285 жилища в тях.


 


Като цяло за страната броят на новопостроените жилищни сгради, които са въведени в експлоатация през третото тримесечие, намалява с 11,3% на годишна база (до 596 от 672).


Броят на жилищата, въведени в експлоатация, пък се е понижил с 18,4% до 2 652 от 3 250 по същото време на миналата година.


Спрямо второто тримесечие обаче са регистрирани леки ръстове и на новите жилищни сгради, и на жилищата, въведени в експлоатация. В периода април-юни те са били съответно 520 сгради и 2 175 жилища в тях.


Данните показват още, че общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2012 г. е 217,7 хил. кв. м, което е с 11% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2011 г.


Същевременно обаче средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 75,8 кв. м през третото тримесечие на 2011 г. на 82,1 кв. м през същото тримесечие на 2012 г.
Конкурс "Младежта в сезони" обяви Министерството на образованието, младежта и науката

Добавено на: 12.04.2011

По повод Международната година на младежта 12 август 2010 – 12 август 2011 Министерството на образованието, младежта и науката обяви Национален конкурс за художествена фотография на тема "Младежта в сезони". Да участват в конкурса имат право любители и професионалисти фотографи на възраст до 29 години.Допускат се до 3 цветни снимки от всеки участник. Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG и да са направени след 12 август 2010 г. Участниците в конкурса трябва да посочат в заявлението си за конкурса : трите имена, година на раждане, телефон, адрес, e-mail и заглавие на фотографията. Фотографиите трябва да се изпращат на CD диск и на физически носител /фотографска хартия/ в размер 20 х 30 см, като на гърба да бъде посочено заглавието и датата. Същевременно участникът в конкурса трябва да гарантира, че е носител на авторските права и на правата за публикация на творбата, както и че освобождава Министерството на образованието, младежта и науката от всякакви претенции на трети лица, свързани с използването на творбата за промоционалните цели на конкурса. Участникът в конкурса предоставя на Министерството на образованието, младежта и науката правата за публикация на творбата, с която участва. Министерството на образованието, младежта и науката си запазва правото да не допуска в конкурса снимки, които не отговарят на темата на конкурса или влизат в противоречие с общоприетите морални норми. Критерии за оценка ще бъдат: интерпретация на темата,оригиналност на творбата, яснота на посланието, способност да се ангажира вниманието на зрителя. Наградите ще бъдат – парични и предметни. Ще бъдат присъдени първа, втора и трета и до три поощрителни награди. Отличията ще бъдат връчени на Международния ден на младежта – 12 август 2011 г.; С наградените и други избрани фотографии ще бъде организирана изложба. Срокът за изпращане на фотографиите е до 1 май 2011 г. Адрес за изпращане на фотографиите и попълнената форма за заявление за участие в конкурса: Министерство на образованието, младежта и науката Отдел „Протокол”, /За фотоконкурса „Младежта в сезони”/ Бул. „Дондуков” № 2 А 1000 София За повече информация: тел. 02/ 92 17 733, 732, 688; e-mail: protokol@mon.bg
200 хил. лв. е наградният фонд на EMPOWER за млади предприемачи

Добавено на: 12.04.2011

И тази година ще бъде връчена наградата EMPOWER за изключителни млади предприемачи. Целта й е да съдейства на талантливите български младежи да разгърнат своя пълен потенциал чрез подпомагане стартирането на реален бизнес, базиран на иновативни идеи. Това ще допринесе не само за просперитета на българската икономика, но и за разрешаване на някои от най-предизвикателните проблеми в световен мащаб. Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е от 1 май до 30 юни 2011 г. В периода юли - август 2011 ще бъде първият кръг на оценяване на кандидатурите,септември - октомври ще е вторият кръг на оценяване на кандидатурите, а през ноември - Финален кръг на оценка - презентация на проектите на финалистите. Победителите ще бъдат обявени на официална церемония в края на годината. Общият награден фонд на Награда EMPOWER 2011 е в размер на 200,000 лева.Първа награда в конкурса е в размер на 50,000 лева, като в конкурса са предвидени пет допълнителни награди в размер на 30,000 лева всяка. Наградният фонд се осигурява от донорски и партньорски организации, които подкрепят Награда EMPOWER. Отличията са целеви и са предназначени за реалното осъществяване на спечелилите бизнес идеи. Те не могат да се разходват за: закупуване на моторни превозни средства, изплащане на заплати на собствениците и управителите в търговското дружество, чрез което ще се осъществява наградения бизнес проект; закупуване на недвижими имоти; закупуване на луксозни стоки. Стратегическите партньори на програмата имат значителен опит в организирането и управлението на различни програми и конкурси за развитие на предприемачеството.
"Аз мога" отново е в действие, подавайте предложенията си до края на май

Добавено на: 12.04.2011

Агенция по заетостта, в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Аз мога повече". Схемата е продължение на популярната схема за квалификация на заети лица „Аз мога”. Интересът към нея миналата година беше голям и доведе до изчерпване на първоначалният й бюджет от 25 млн. лв. Управляващият орган на ОП Развитие на човешките ресурси обаче взе решение той да бъде увеличен с още 25 млн. лв. Така още 30 хил. заети лица по трудов договор получиха възможност да се включат в обученията. Конкретен Бенефициент по новата процедура е Главна дирекция „Услуги по заетостта" в Агенция по заетостта. Целта е да се даде възможност на заети лица по трудов договор и самонаети лица, без значение от сферата им на дейност, да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или обучения по чужд език или дигитална компетентност с цел повишаване пригодността им за заетост и създаване на възможност за кариерно развитие. Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 50 000 000 лв. Крайният срок за подаване на проектно предложение е до 16:30 часа на 31.05.2011 г.
100 % усвояемост по "Младежта в действие" в България

Добавено на: 11.04.2011

100% са усвоените средства по програма Младежта в действие и това я поставя сред най-ефективните от европейските програми в България. Данните са на зам.-министър по младежките политики Петя Евтимова. Те бяха обявени по време на годишната среща за оценка на дейността на програма „Младежта в действие” и ЕВРОДЕСК. През миналата година по програма „Младежта в действие” са реализирани 188 проекта за повече от 2 милиона и 200 хиляди евро. Успешната реализация на тази програма в страната предоставя възможности за младите хора чрез неформално учене да се развият ключови умения и компетенции, които са определящи не само за личностното развитие, но и за развитието на обществото в България, убедена е г-жа Евтимова.
"Америка за България" ще изгражда млади лидери чрез стажантската програма EMPOWER

Добавено на: 11.04.2011

Национална стажантска програма EMPOWER за млади лидери, която стартира през 2010 г., отново е подкрепена от Фондация „Америка за България“. Това на практика е осемседмичен стажантски курс, започващ с интензивно двуседмично обучение по лидерство в Американски Университет в България (АУБГ), в сътрудничество с водещи професионални обучители и изтъкнати практици от всички сектори на икономиката. Следват шест седмици платен стаж в компании-домакини, участници в програмата. От стажантите се очаква да се включат активно в ежедневните бизнес практики на компаниите, като в допълнение работят по собствен проект от сферата на дейност, в която са избрали да фокусират стажа си. По време на практиката си стажантите работят с ментор. Това гарантира максимум положителни ефекти от проведения стаж, както за младите хора, така и за фирмите, които са ги приели за лятното стажуване.
Европейската централна банка отваря врати за стажанти

Добавено на: 11.04.2011

Европейската Централна Банка /EЦБ/ предлага стаж за студенти завършили бакалавърска степен, докторанти, или за наскоро завършили студенти в области като икономика, финанси, статистика, бизнес администрация, право, човешки ресурси и превод. Студентите ще имат възможност да приложат своите теоретични познания на практика, да придобият представа за дейността на ЕЦБ и за операции, които допринасят за мисията на Банката. Стажантската програма протича под менторството на експерти на ЕЦБ, които в даден момент може да се включат с експертно мнение при решаването на даден казус, затруднил стажантите. Студентите, регистрирани в тази програма, са обект на Правилник за стажа ЕЦБ програмата ( документът може да бъде свален от сайта на ЕЦБ). Изисквания към кандидатите: - Младежи на възраст 18 + , да говорят свободно английски и друг официален език на съюза; - Да са граждани на държава-членка на съюза или на присъединяващата се държава; - Да са завършили бакалавърска степен; - Да са били на стаж за не повече от 6 месеца Кандидатите не трябва да са били стажанти в ЕЦБ или работили за ЕЦБ. Това се отнася и за тези, които работят или са работили за ЕЦБ (например като членове на персонала, консултанти, агенции за персонал) Студените могат да изпратят препоръчителни писма и сертифициращи документи за техните познания, издадени от работодатели или преподаватели. Процесът на подбор започва след крайния срок на обявата за стаж. Това обикновено отнема около два месеца, освен ако броят на кандидатите е много голям. Когато изборът е завършен, кандидатите ще бъдат информирани по имейл за резултата. Ако кандидатът бъде избран, ще му бъде предложен договор за срок от 3 до 6 месеца, който може да бъде удължен веднъж до общо 12 месеца. ЕЦБ предлага заплата на стажантите си от ? 850 до ? 1700 на месец в зависимост от задачите, които ще се очаква да се изпълняват и в съответствие с определената квалификация, която има кандидатът (освен ако не е предвидено друго в обявата за работа). Програмата за стажантски свободни работни места се публикува периодично през цялата година. Интервютата се провеждат по телефона.
ЕК предлага стажове във Вашингтон

Добавено на: 11.04.2011

Делегацията на Европейската комисия предлага различни стажантски места в офиса си във Вашингтон, окръг Колумбия. Стажовете са предназначени за студенти от университети и колежи и наскоро завършили. Те дават възможност на младите хора да придобият значителни познания за работата на Европейския съюз, неговите институции, дейности, закони, статистика и връзки със САЩ в тези направления. Кандидати за стажантската програма могат да бъдат младежи от всякаква националност. Стажовете са в няколко направления: Администрация,Земеделие и Икономика/ Финанси. В Делегацията на ЕК във Вашингтон на доброволците се предлага неплатен стаж.Предпочитания се дават на кандидатите, които могат да бъдат на разположение на пълно работно време, т.е. 35-40 часа на седмица, от понеделник до петък. Стажовете се предлагат три пъти в годината в съответствие със "семестриалния календар" от: септември до декември (есенен семестър); януари до май (пролетен семестър); от юни до август (лятна сесия). Крайните срокове за кандидатстване са, както следва: Есенен семестър: 15 май Пролетен семестър: 15 септември Лятна сесия: 15 февруари Всички кандидатури ще бъдат разгледани и ще им бъде отговорено. Заявлението за кандидатстване трябва да съдържа резюме, актуална академична справка, формуляр за кандидатстване, мотивационно писмо посочващо причините за провеждането на стажове с Европейския съюз, и препоръчително писмо. Заявленията за стажове в Делегацията на ЕК във Вашингтон трябва да бъдат изпратени на стажант КООРДИНАТОР на адрес: Internship Coordinator,European Union, Delegation of the European Commission2300 M Street NW, Third Floor Washington, DC 20037-1434. или на електронна поща: delegation-usa-internships@ec.europa.eu Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. Допълнителна информация ще намерите ТУК.
Започна набирането на стипендианти на Фулбрайт и Хюбърт Хъмфри за учебната 2012-2013 година

Добавено на: 11.04.2011

Комисия “Фулбрайт” обявява конкурси за следните стипендии през учебната 2012-13 година: •Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност (5 месеца) •Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (10 месеца) и специализации (6 месеца) •Стипендии “Фулбрайт” за докторанти в областта на природо-математическите науки и технологиите (5 години) •Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация “Фулбрайт – Бизнес колеж Прайс към университета на Оклахома” (2 години) •Съвместна стипендия за магистърски програми “Фулбрайт – Институт Благодарност към Скандинавия” (10 месеца) •Стипендия “Хюбърт Хъмфри” за професионалисти в държавния и частния сектор (10 месеца) •Стипендия за развитие на гражданското общество съвместно с Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (3-5 месеца) ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСИТЕ: •Българско гражданство (лица с двойно гражданство и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват) •Отлично владеене на английски език •Валидни резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL и GRE/GMAT за кандидатите в магистърски и докторски програми •Валиден резултат от тест TOEFL за кандидатите по програма “Хюбърт Хъмфри” и докторантите, заминаващи на специализация •Бакалавърска степен за кандидатите в магистърски и докторски програми •Статут на докторант за кандидатсващите за специализация •Докторска степен за преподаватели и изследователи •Добро здравословно състояние •Възраст под 40 години за кандидатите в магистърски и докторски програми и специализанти •Възраст под 50 години за кандидатите по програма “Хюбърт Хъмфри” Не се допускат до участие студенти, които вече се обучават в американски университети. Краен срок за подаване на документи: 2 май, 2011 г. Представянето на резултати от TOEFL и GRE/GMAT до 2 май, 2011 г. се счита за предимство при кандидатстване. Краен срок за представяне на официални резултати от TOEFL и GRE/GMAT: 19 септември, 2011 г. Информация и формуляри за кандидатстване: на адрес http://www.fulbright.bg и в Българо-американска комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ” Централен офис: София, бул. Ал. Стамболийски № 17, ет. І, стаи 9 и 15, тел: (02) 980 8212 и (02) 981 6830 Приемно време: 14 – 16 ч. всеки работен ден Учебен Център към Комисия “Фулбрайт” предлага подготовка за iBT TOEFL, IELTS, GRE, GMAT, SAT и обучение по английски език на всички нива. Информация и записване: София 1504, ул. “Панайот Волов” № 1, ет. 2, ап. 6, тел. 944 0441, e-mail: studycenter@fulbright.bg

Знаете ли, че...

Образователната степен MBA е отворена врата дори в несигурните дни на рецесията, когато пукването на ипотечния балон и банковия колапс в САЩ, например, нарушиха крехкия баланс между работата и живота. В света на бизнеса придобиването на MBA степен все още предоставя шанса да заемете по-добра работна позиция и да придобиете едно по-различно ниво на управленски умения...